Giakonika

12 tekstów – auto­rem jest Giako­nika.

Wkra­dasz się cichut­ko w mo­je ser­ce sna­mi, bo wiesz, że na skra­ju świ­tu czu­wa miłość. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 28 czerwca 2013, 20:12

Za­led­wie chwilę trzy­małeś w ra­mionach, za­led­wie musnąłeś brze­giem ust, a na­dal drżę. Bi­cie naszych serc - słyszę. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 7 czerwca 2013, 22:19

Wodzisz mnie na po­kusze­nie głosem spo­koj­ne­go nieba. Tęsknota. 

myśl
zebrała 145 fiszek • 29 maja 2013, 18:23

Za­nim po­wiesz czu­le, to co chcę usłyszeć, po­mil­czmy miłością. 

myśl
zebrała 133 fiszki • 22 maja 2013, 12:02

Mus­kasz us­ta­mi, ja do­tykam opuszka­mi palców. Namiętność. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 19 maja 2013, 17:55

Wy­syłasz mi białe ko­per­ty, w nich za­miast lis­tu, two­je ser­ce. Czułość. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 17 maja 2013, 11:46

W najlżej­szym szep­cie ty­le ciężaru miłości. Wzajemność. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 16 maja 2013, 13:04

W po­wabie uczuć tka się nadzieja na roz­kosz, muśnięciem policzka. 

myśl
zebrała 93 fiszki • 15 maja 2013, 10:02

Mówisz tyl­ko do mnie, nikt nas nie słyszy. Miłos­ne sekrety. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 14 maja 2013, 19:04

Czuję i wdycham cię ser­cem. Miłość. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 11 maja 2013, 22:55
Zeszyty
  • aforyzmy – cieka­we, prze­myśla­ne

  • haiku – śpiew ser­ca i duszy

  • myśli – bez­cenne

  • wiersze – miłość, bi­cie serc, tęskno­ty duszy, życie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Giakonika

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność